Oslavy zahájil už v dopoledních hodinách mezigenerační přespolní běh na Budeč. Hlavní část programu pak následovala odpoledne v parku. S pásmem písniček zde vystoupili současní žáci školy, zavzpomínali pamětníci a se svými pocity se do mikrofonu svěřili i budoucí prvňáci.

„Připomínáme si nejen výročí školy, ale i sto třicet let od narození českého buditele, vlastence, lékaře a především pedagoga Karla Slavoje Amerlinga, který v devatenáctém století založil učiliště s názvem Budeč. Inspiroval se místem výuky svatého Václava u dnešních Zákolan. Na zdejším hřbitově je také Karel Slavoj Amerling pohřben. To nás zavazuje pokračovat v tradicích, vážit si vzdělání," uvedla starostka obce Lucie Wittlichová.

Po prohlídce školy kulturní program v parku pokračoval až do večerních hodin.

Do Zákolan se v sobotu sjeli absolventi zdejší školy ze široka daleka. Například z Českých Budějovic dorazila Marie Veselá, rodačka z Kovár. „Vybavuji si například, jak nám pan řídící Antonín Pacholík hrával na housle. To už se dnes moc nevidí," řekla Kladenskému deníku. Před několika lety se zúčastnila v Zákolanech i setkání pěti ročníků absolventů zdejší školy. O oslavách školy se dozvěděla od příbuzných, kteří na Kladensku stále bydlí.

Nejstarším účastníkem setkání byl v sobotu hudební pedagog Vladimír Vlasák, který v Zákolanech začal školní docházku v roce 1930. (Vzpomínání Vladimíra Vlasáka si můžete přečíst v pondělním (1.9.) tištěném vydání Kladenského deníku).

Malotřídka v Zákolanech nezažívala vždy nejlepší období. Před několika lety ji navštěvovalo pouhých devět žáků a škole hrozil zánik. V současnosti je situace podstatně lepší. V novém školním roce jsou zde tři třídy. Samostatná první a spojené druhá a třetí, respektive čtvrtá s pátou. Školu navštěvuje přes padesát dětí nejen ze Zákolan, ale i okolních obcí, například Olovnice, Blevic, Brandýsku, ale i z Kladna či Kralup. Dalších pětadvacet dětí je umístěno v mateřské škole, která má tak naplněnou kapacitu.

Nyní je v plánu přestavba půdních prostor školy. „Měla by zde vzniknou jedna velká místnost pro družin, tedy volnočasový a společenský prostor," vysvětlila ředitelka školy Hana Hlinková.

Vedení obce tak nyní stojí před úkolem zajistit potřebné finanční prostředky. „Máme už pět let vypracovaný projekt na celkovou modernizaci školy. Náklady jsou odhadnuty na šestnáct milionů korun, což je velmi vysoká částka. Proto jsme se rozhodli ho rozdělit na několik dílčích projektů, kde máme větší šance uspět s žádostmi o dotaci. Jedním z nich je právě přestavba půdních prostor," uvedla starostka Zákolan Lucie Wittlichová. I tak je suma odhadnuta na více než tři miliony korun, což je v současnosti mimo finanční možnosti obce.