Co si děti samy vymyslely, to pro sebe, spolužáky a ostatní návštěvníky uskutečnily. Odpoledne i večer byly proto plné zážitků například v podobě pohádkového testu, chození po slickline nebo procházky bosou stezkou. Nechyběly ani hry, které hrávali jako děti jejich rodiče. A stejně tak bylo pro všechny přichystáno netradiční občerstvení.

Happening je tak úspěšným vyvrcholením dlouhodobém umělecko-vzdělávacího projektu, který nabízí zážitkovou metodu jako způsob celostního vnímání témat napříč různými předměty (český jazyk, vlastivěda, přírodověda, výtvarná i dramatická výchova). Děti na něm pracovaly od prosince. Projekt je postavený na dlouhodobé spolupráci režiséra Tomáše Žižky s učitelem Adamem Janouškem a dětmi na principu takzvaného kreativního partnerství.

Tématy projektu jsou: moje místa, moje příběhy, moje tajemství. Co všechno utváří a ovlivňuje teď můj svět? Děti v něm reflektují své pocity a snaží se zachytit změny ve svém vnitřním světě a světě kolem sebe v období pandemie a lockdownů na začátku roku 2021. Jak se zadání školáci zhostili, bylo vidět při čtvrtečním happeningu. Návštěvníků dorazilo nečekané množství i z okolních obcí.

Děti měly podporu místních

"Jsme rádi, že to byly právě děti, které po delší době, jíž setkávání úplně nepřála, zorganizovaly první kulturní akci pro místní komunitu,“ řekl režisér a scénograf Tomáš Žižka. Jeho slova doplnila Marie Pánková ze Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání: "Na akci, kterou děti pořádaly v podstatě od A do Z, se ukázalo, jak je fajn, když dobře funguje spolupráce mezi školou, obcí i rodiči. Možná proto celou organizaci děti tak dobře zvládly, protože cítily podporu všech místních."

Jak potvrzuje jeden z dětských organizátorů, desetiletý Hubert Nehasil, z počátku měl z organizace akce trochu obavy, ale nakonec je moc rád, protože se vše skvěle vydařilo. „Na pořádání červnového happeningu nás pracovalo intenzivně okolo patnácti dětí. Každý přišel s nějakým nápadem a práci jsme si následně rozdělili. Kdyby taková nabídka přišla znovu, určitě bych do ní šel. Moc se to povedlo a všechno, co jsme do toho dali, se nám vrátilo, a lidí přišlo opravdu hodně,“ uzavřel školák ze ZŠ Pod Budčí.

Projekt zaměřený na kreativitu přitom ve škole odstartoval již před dvěma lety. Tehdy se v 1. části projektu děti zaměřily na vnímání času v kontextu historie obce Zákolany (byl zacílený na rozvoj čtenářské gramotnosti i posílení pozitivních vztahů ve třídě). V roce 2020, ve kterém do všech oblastí života každého člověka zasáhl covid, se umělec Tomáš Žižka do školy vrátil.