Město, které objekt před pár lety i s rozlehlou zahradou získalo do majetku od tureckého vlastníka, má aktuálně jiné priority v oblasti stavebnictví, které je potřeba dokončit. Radnice přesto dál hledá možnosti, například dotačních titulů, které by mohly pomoci k záchraně historicky cenné budovy.

Na podzim se prořezávalo

Pracovníci technických služeb provedli letos na podzim alespoň likvidaci náletových dřevin a křoví, které zámeček zakrývaly. Stavba sice prokoukla, ale oprava bude výhledově nezbytná. Roky neobývanou a neudržovanou budovu poškodily povětrnostní vlivy, ale také vandalové a zloději, kteří vyrabovali i část cenného interiéru.

"Zámeček je nyní zabezpečený. Kromě finančních zdrojů pro něj budeme hledat i využití. Všechny dosavadní návrhy jako například kanceláře nebo restaurace jsou zatím jen ve fázi úvah. Dosud jsme se velmi intenzivně věnovali parku Benar a navrátili mu jeho prvorepublikovou podobu. Nově byl pojmenován po zahradním architektovi Josefu Kumpánovi, který ho kdysi navrhoval. Za zdařilou obnovu Kumpánovy zahrady letos město získalo zvláštní cenu Za revitalizaci veřejného prostoru v soutěži Stavba roku Středočeského kraje," uvedl starosta Hrabánek.

Do zahrady investovalo dosud město okolo 30 milionů korun. V další etapě se už v příštím roce opravy dočká historická opuková zeď s kovovým oplocením, i tyto prvky je potřeba zachovat v původní podobně, stejně tak akvadukt, jenž by posléze měl být jedním ze dvou funkčních v republice. Na tuto etapu je v rozpočtu města připraveno okolo 9 milionů korun.