Ročník plný nej

Anatol Pšenička, generální ředitel Středočeských vodáren při slavnostním předávání grantů v Letohrádku Vendula shrnul: „Letošní Minigranty jsou výjimečné v mnoha ohledech. Nejvíce přihlášených projektů – 19, nejvíce požadovaných finančních prostředků – 839 000 Kč, nejvíce oceněných projektů – osm, nejvíce peněz rozdělených mezi schválené projekty – 200 000 Kč."

Pomoc lidem 
i přírodě

Mezi úspěšnými návrhy byli například i elektrická polohovatelná lůžka pro Hospic knížete Václava, profesionální prací stroj pro Letohrádek Vendula nebo obnova okolí Černého potoka v Unhošti. „Činnost domácího hospice považuji za velmi potřebnou v našem regionu, kde tato služba chybí. Proto bych chtěla tuto činnost podpořit jako dobrovolník v oblasti sociální," sdělila Ludmila Hosnedlová, manažerka útvaru pitných a odpadních vod Středočeských vodáren.

„Společnost Hospic knížete Václava se specializuje na paliativní péči určenou pro nevyléčitelně nemocné a umírající. Elektrická polohovací lůžka se stanou součástí půjčovny kompenzačních pomůcek domácího hospice a umožní pacientům zachovat co možná nejvyšší kvalitu života a důstojně prožít jejich poslední životní fázi v kruhu rodinném mezi svými blízkými," popsala Ludmila Hosnedlová svůj projekt.