Samotný zápis se konal vpátek odpoledne a vsobotu dopoledne ve čtyřech základních školách ve Slaném.
Se svými rodiči sem přišly přes dvě stovky kluků i děvčátek ze Slaného a blízkého okolí. Přesný počet dětí, které budou navštěvovat první třídy školního roku 2008/2009 ve Slaném, bude upřesněn vnejbližším termínu zdůvodu odkladu školní docházky asi tří desítek dětí. (ht)