Školy však říkají, že tento trend není ničím novým. Převis žáků může být způsoben silným ročníkem, faktem, že ze školy vychází letos pouze jedna třída a kapacita více tříd nedovoluje. Nebo se rodiče rozhodli zapsat dítě do jiné školy než spádové.

Podle čeho se však rodiče rozhodují, do jaké školy dítě dát? Rozhoduje mnoho faktorů. Někteří rodiče dávají přednost školám, které se věnují například rozšířené výuce jazyků. "Je pravda, že se nás rodiče ptají na jazyky, angličtina a nemčina jsou hodně preferované," řekla Zdeňka Chvojková, ředitelka Základní školy Cyrila Boudy v Kladně.

To ale nemusí být jediné kritérium, podotýká. "Hodně se ptají také na možnosti kroužků, zda je v areálu školy hřiště, zda je možnost obědů pro děti, které mají specifickou dietu," vysvětlila.

Hana Vocelková, ředitelka Základní školy v Moskevské ulici v Kladně říká, že škola má atraktivní vzdělávací program, nabízí hudební i sportovní třídy, který láká rodiče i jejich ratolesti. "S tím souvisí výuka sboru, hra na flétnu, ale i sportovní soutěže," řekla.

 
Základní škola a Mateřská škola ve Vašatově ulici v Kladně bude otevírat jen jednu třídu. "Máme kapacitu plnou a odchází pouze jedna devátá třída. Rodiče u nás preferují to, že jsme menší škola, že tu je rodinné prostředí," vysvětlila jiné hledisko, které rodiče mohou ocenit.

Libuše Amálie Holá, ředitelka Základní školy v Amálské ulici v Kladně, nastínila další kriéria, podle kterých vybírají rodiče šěkolu pro své dítě. "Někdo vybírá podle zaměření školy, my jsme od šesté třídy matematická. Druhé hledisko je ale takové, že to neřeší a jdou na spádovou, kde mají jistotu," vysvětlila.

Současně ale podotýká, že někdy rozhodne i praktičnost: třeba jaká je dopravní obslužnost, jak se mohou děti snadno dostat do školy. A samozřejmě: někdy rozhodnou i dny otevřených dveří.

Kladenský magistrát chystá v letošním roce velké investic e do školství; letos dosahují částky přes 130 milionů korun, uvedla mluvčí Lenka Růžková. "Připravujeme projekty, aby se co nejvíce velkých investic stihlo o prázdninách, aby co nejméně omezovalo provoz školy," podotkla.

Jedna z nejzásadnějších investic je nejspíše přístavba jídelny Základní školy v Doberské ulici v Kladně. Ta vyjde téměř na 12 milionů korun, budova již má okna i dveře, práce nyní pokračují uvnitř. "Děti dosud jedly v provizorní jídelně, nová bude splňovat veškeré limity a podmínky, které musí mít," řekla Lenka Růžková.

Vedle toho se počítá i s jistou multifunkčností: škola totiž chce podle magistrátní mluvčí novou jídelnu využívat jaké jako aulu k možným setkáním.

Tím však investice do škol nekončí, magistrát se věnuje například nové vzduchotechnice na Základní škole Brjanská, ta vyjde kasu na osm milionů.