Zápisy dětí do základních škol začnou již zanedlouho a jen v Kladně a Slaném by se k nim letos mělo dostavit zhruba devět set dětí.
„Podle ročníku narození by letos v září mělo do kladenských škol nastoupit asi 760 prvňáčků, což je o třicet více než vloni. Kapacity jsou uzpůsobeny na 870, takže by s umístěním dětí neměl být problém ani v nadcházejících letech,“ uvedl mluvčí kladenského magistrátu Libor Kasík. Zápisy v Kladně se přitom uskuteční už 23. a 24. ledna.

Ve Slaném to bude až po jarních prázdninách 13. a 14. února. „Zápisů se zúčastní přibližně 130 dětí,“ prozradila Kladenskému deníku vedoucí odboru školství a tělovýchovy Městského úřadu Slaný Dagmar Karfíková. Připomněla však, že skutečné číslo se ještě bude měnit vzhledem k budoucím žákům z jiných obcí a samozřejmě ho ovlivní i odklady školní docházky.

Vzhledem k vlastním vzdělávacím programům škol i školek se v uplynulých letech změnila i kritéria jednotlivých vzdělávacích institucí. Především každá škola má pro přijetí žáka různé požadavky, ale základ zůstává stejný.

Mateřské školy a základní školy také oproti dřívějším dobám více spolupracují a pro usnadnění přechodu mezi nimi pořádají pro žáky různé akce, především vzájemné návštěvy.

„V pátek jdeme s dětmi do Základní školy ve Vašatově ulici, se kterou dlouhodobě spolupracujeme a tyto návštěvy uskutečňujeme již několik let. Kromě toho dostáváme od jednotlivých škol i letáčky s informacemi o dnech otevřených dveří a nabídkou školy, které předáváme rodičům. Dvě z našich dětí tak včera navštívily i jinou školu v doprovodu rodičů,“ uvedla učitelka z Mateřské školy v ulici J. Hory v Kladně Jana Voženílková.

Kromě samotných návštěv ale příprava budoucích školáků vrcholí i v prostředí mateřinek. „Tento týden jsme pojmenovali Těšíme se do školy a pilujeme s dětmi jejich dovednosti. Musejí se umět představit a znát svou adresu, vědět, jak se jmenuje táta i máma a kde pracují. Kromě toho znají i geometrické tvary, dny v týdnu a jiné základy,“ řekla Voženílková s tím, že každé dítě tyto dovednosti zvládá jinak a je podle ní hodně vidět, že mnoho rodičů se dětem doma příliš nevěnuje. Plně spoléhají na školku a často jsou raději, když dítě dostane odklad.

„Poradna jim ho napíše v celku bez problémů, ale velmi často s jejich rozhodnutím nesouhlasím. Myslím si, že za dvě hodiny od stolu nejde moc zhodnotit a mnohem lepší by bylo, kdyby tito lidé strávili ve školce asi dva dny a pak určovali,“ upozornila učitelka.

Komplexní přípravě na přechod do školy se věnují i v mateřince na Havlíčkově náměstí ve Slaném. Podle ředitelky Jitky Balíkové tuto školku v minulém týdnu pro změnu navštívili žáci a učitelka ze Základní školy na Hájích. „Připravili si pro děti program sestavený z různých scének a přitom je pozvali na den otevřených dveří,“ uvedla s tím, že pravidelně v červnu se děti chodí dívat přímo i do školy.

„Domnívám se, že aby děti mohly nastoupit do základní školy záleží nejvíce na jejich sociální přizpůsobivosti. Musejí být samostatné, zvládnout sebeobsluhu a mít základní návyky a preferovala bych, aby byli komunikativní. Ve skutečnosti ale můžeme jen doporučovat, protože každá škola má své požadavky,“ sdělila Balíková.

„Počítat a číst by je měli naučit až ve škole. My s nimi procvičujeme grafomotorické a uvolňovací cviky, učíme je třídit, znají základní geometrické tvary a také barvy včetně doplňkových,“ upřesnila ředitelka.

Pokud rodiče uvažují o tom, že by jejich dítě nastoupilo třeba do Základní školy ve Vodárenské ulici v Kladně (8. ZŠ), veškeré podmínky si mohou přečíst na webových stránkách, kde se podle ředitelky Jany Červenkové mohou seznámit i se vzdělávací programem.

„Zápis budeme mít ve stylu scének a vše bude laděno dle pohádky o Rumcajsovi. Všechno se bude odehrávat na několika stanovištích, kde děti budou plnit úkoly a učitelky je tu toho budou nenápadně pozorovat. Vše se tedy děje formou hry,“ přiblížila Červenková.

„Kromě toho máme pro děti připravenu i předškoličku a od tohoto pondělí až do dneška jsou dny otevřených dveří. Chodí sem i skupinky z mateřinek zhruba po deseti dětech. Ty si ještě rozdělíme na dvě. Jedna se věnuje výtvarným projektům a druhá hudebním, je to tedy netradiční návštěva,“ uvedla ředitelka. Podle jejích slov je v letošním roce také novinka, že pokud rodiče žádají o odklad docházky, na rozdíl od loňských let už jim stačí pouze jedno potvrzení, a to buď od pediatra nebo z pedagogicko-psychologické poradny.

Zápis budoucích prvňáků v Základní škole na Komenského náměstí ve Slaném bude i letos tradiční. „Zapisovat budeme asi v pěti osobách, takže by to mělo být rychlé. Pro děti máme připraveny dárky, ale že bychom připravovali něco speciálního, to ne,“ řekla ředitelka školy Miroslava Golisová.
I tady pedagogové v nejbližších dnech očekávají návštěvy skupiny předškoláků. „Školky se nám vždy předem ohlásí a učitelé pro ně připraví namíchanou hodinu. Není to tedy tradiční výuka. Snažíme se především děti zaujmout, ale zároveň jim ukázat, jak to chodí,“ přiblížila ředitelka.
I ona při letošních zápisech očekává mnoho odkladů, jejichž počet se prý každoročně zvyšuje. „Dokonce už k nám chodí rodiče, jak to mají udělat. Domnívám se ale, že většina z odkladů je na místě. Děti přitom nejčastěji mají vady výslovnosti. Ať už však pediatr nebo poradna doporučí cokoli, poslední rozhodnutí o nástupu dítěte do školy je na rodiči,“ okomentovala Golisová.