Peníze tak mimo jiné půjdou například na vybudování nové školky, opravu zastaralých tobogánů Aquaparku, zkvalitnění dopravní infrastruktury, nebo přípravu rozsáhlé revitalizace Sítné a okolí Štechovy ulice.

Ve srovnání s loňským rokem je schválený rozpočet o asi 120 milionů korun nižší, v loňském roce se totiž snížily úspory z let minulých. Zatímco v roce 2018 byly 199 milionů, pro letošní rok zbylo 61 milionů. „Klíčové je včas investovat tam, kde je to skutečně třeba, rozumně koordinovat stavby i rekonstrukce a o všem otevřeně informovat občany. Při sestavování rozpočtu jsme proto pracovali s reálnými daty a čísly a podrobně vše diskutovali,“ uvedl primátor Dan Jiránek s tím, že do rozpočtu jsou zapojené dostupné zdroje, zohledněny jsou v něm městské priority i růst cen.

Opozice má přesto k sestavenému rozpočtu výhrady. „Nejvíce mi vadí to, že na běžnou údržbu, jako je například výměna kuchyňské pánve ve školní jídelně, se město rozhodlo čerpat peníze z úvěrového rámce. Je to jako byste si půjčovali na dárky nebo na dovolenou,“ poznamenal bývalý náměstek primátora, dnes opoziční zastupitel Přemysl Mužík (Volba pro Kladno).

Ten rovněž připomněl, že když bývalé vedení investiční úvěrový rámec vloni schvalovalo, jasně se řeklo, že se peníze použijí pouze na investiční akce.

Stejně tak jej prý mrzí, že nové vedení města nevyužilo možnost čerpání stomilionové dotace na rekonstrukci autobusového nádraží, kterou prý stačilo jen podepsat. „Mohlo zde vzniknout v podzemí sto parkovacích míst, což by centru výrazně pomohlo. Oproti tomu hledá radnice levnější řešení, na které ale nedostanou takovou dotaci a na námi plánovanou rekonstrukci pěší zóny za 35 milionů korun také nedojde,“ kritizuje Přemysl Mužík.

Rozpočet sestavený současnou radnicí se podle jeho názoru od rozpočtu minulého vedení odlišuje tím, že si současní lídři neumějí udělat vlastní příjmy. „Spoléhají pouze na daňové příjmy ze sdílených daní a ty mají přemrštěné. Podle mého odhadu vyberou o 25 milionů méně,“ argumentuje.

Vedení radnice je i tak přesvědčeno, že jde správnou cestou a naopak se bude zabývat věcmi, které zde zbyly po předchozím vedení.

Kromě investičních akcí, hodlá vedení Kladna podporovat také cestovní ruch a kulturu, plánují se transparentní granty. Rovněž se počítá s investicemi do bezpečnosti, kdy městský kamerový systém potřebuje inovovat a na městskou policii, která dlouhodobě trpí nedostatkem strážníků, musí jít více peněz. Plánují se také nová parkovací místa, parky, sportoviště či posílení konzultací pro občany včetně právní poradny.