V letošním roce bylo přijato od občanů celkem šest projektů v částce převyšující 2,1 milionu korun. Náklady na každý z projektů nepřesáhly půl milionu korun. Všechny cílily na zkvalitnění volnočasových aktivit zejména rodin s dětmi na území Slaného. Hlasování veřejnosti dalo jasně najevo,že lidé chtějí změnu v lesoparku Háje. Současná koncepce rozvoje města Slaného podporuje právě tuto lokalitu, takže v tomto směru nastala jednoznačná shoda. Jasnými vítězi se tak staly projekty Dejme Háje dětem a Rozšíření cyklo hřiště Háje.

První zmiňovaný projekt se zaměřuje na nevyužitou oblast části lesoparku, kde dojde k výstavbě dětského hřiště s vyhrazenou odpočinkovou zónou s lavičkami a tréninkové fotbalové hřiště o rozměrech 50x30 m. Prostor fotbalového hřiště bude osetý trávou vhodnou pro fotbal. Zároveň budou osazeny vhodné herní prvky pro děti na dětském hřišti.

Projekt bude realizován za více než 399 tisíc korun. Jeden z autorů projektu pan Kamil Sejpal dodává „Vše bude sloužit jak místním rodinám s dětmi tak pochopitelně celé slánské veřejnosti“. Díky kultivaci přírodního prostranství projekt naváže na už probíhající aktivity města Slaného.

„Na podzim letošního roku vznikne například relaxační zóna v této oblasti, jejíž součástí bude lanové centrum. Na tento projekt získalo město letos v srpnu dotaci ve výši 560 tisíc korun,“ řekl starosta Slaného Martin Hrabánek. Také druhý projekt reaguje na rostoucí výstavbu rodinných domů a příliv rodin do této části města a navazuje s nabídkou volnočasových aktivit. V lesoparku byl v průběhu loňského roku nadšenci cyklo sportu vybudován bike park, který obsahuje základní prvky pro tento sport. S nárůstem počtu zájemců vznikla myšlenka rozšíření bike parku o další sérii překážek ze dřeva a zeminy, kterou jsou navíc snadno demontovatelné a přemístitelné.

Tento projekt bude realizován za cca 270 tisíc korun. Zajímavostí je, že slánský dětský cyklo kroužek je v současnosti nejúspěšnějším kroužkem v rámci celostátní akce s názvem Cycling Talent Project, založeného pro rozvoj dětské cyklistiky. Činnost cyklo kroužku tak projekt zásadně podpoří a zkvalitní. Místní cyklistické nadšení dále potvrzují úspěchy slánských dětí na celostátní akci Tour de Kids anebo organizace tradiční místní akce Cyklokros či celostátní akce Loudání Českou krajinou, která má svůj původ a tradici právě ve Slaném.

Třetím vítězným projektem je modernizace rozběžiště v rámci Sportovního klubu při 3. ZŠ Rabasova ve Slaném. Projekt v hodnotě 172 tisíc korun řeší výměnu dosluhujícího odrazového prkna a osazení nového prkna v druhém směru. Rozměry doskočišť pro skok daleký umožňují umístit právě 2 prkna. Zvýší se tak efektivita využití doskočišť nejenom při výuce, ale i při závodech, které se zde pravidelně konají.

Zároveň projekt řeší vybudování dětského pískoviště pro male děti v areálu stadionu. „Všechny tři uvedené projekty dohromady nevyčerpají jeden milion korun uvolněný z rozpočtu města, proto byl k realizaci odsouhlasen také projekt, který se umístil hlasováním na čtvrtém místě“ doplnila manažerka rozvoje města Martina Prokešová.

Další úspěšný projekt s názvem Slaný pro kočárky řeší úpravu křižovatky, a vznik přechodu pro chodce pro snadný bezbariérový nájezd a sjezd nejenom pro kočárky, ale také pro snadnou chůzi malých dětí, občanů se špatnou mobilitou anebo těch občanů, kteří jsou upoutání na invalidní vozík. Vysoké obrubníky a vyfrézované odtok vody jsou často velkou překážkou ve snadném pohybu a manipulaci nejenom s kočárkem. Město na tento projekt uvolní částku 156 tisíc korun.

„Jsem rád, že se mi díky projektu participace podařilo vzbudit zájem veřejnosti o rozvoj místa, kde žijí a už teď se těším na výslednou realizaci“ dodal na závěr starosta Hrabánek a zároveň ještě připojil přání „Věřím, že participativní rozpočet bude nadále prioritou i v dalších letech.“.