Díky aktivitě občanů se město Slaný umístilo na 3. místě v soutěži obchodních řetězců a vyhrálo díky tomu moderní dětské hřiště v hodnotě 1,5 milionu s motivem Rákosníčka. Někteří zastupitelé města však vyjádřili obavy z podmínek smlouvy a tak přijetí výhry neodsouhlasili. K přijetí chyběl pouhý jeden hlas.

„Dle návrhu smlouvy, který byl městu předložen, by se podpisem město zavázalo k tomu, že ponechá a bude provozovat hřiště minimálně po dobu deseti let.

Záruka na hrací plochu je kromě časového hlediska omezena i do rozsahu, a to na závady vzniklé v důsledku vad materiálu nebo ve výrobě včetně výjimky, kdy záruku nelze uplatnit například v případě opotřebení nebo neprovádění kontroly a údržby městem. Dalším bodem ve smlouvě, který vyvolává pochybnosti je odpovědnost," řekla mluvčí slánské radnice, Lucie Krčková.

K podmínkám smlouvy dodala, že dárce nenese žádnou odpovědnost a město po něm není oprávněno požadovat jakékoli plnění. Naopak městu mohou být ukládány sankce a smluvní pokuty, a kromě nich ještě město odpovídá dárci za škodu nebo nemajetkovou újmu bez omezení.

Uplatňování odpovědnosti za vady hřiště u zhotovitele je opět na městu s tím, že zhotovitel odstraní vadu jen v případě jejího uznání. Nutné je také uzavření nadstandardního pojištění. Smlouva dále stanovuje, že město zajistí opravu nebo obnovu hřiště pokud dojde k poškození třetí osobou.