„Výdaje na investiční akce převýší více než 500 milionů korun, přičemž příjmy by měly dosahovat výše okolo 440 milionů korun,“ předeslal starosta Slaného Martina Hrabánek (ODS) s tím, že schodek hospodaření pokryje město z přebytků minulých let. Ten dosahuje bezmála 70 milionů korun.

Jednou z nejmasivnějších investic bude i v příštím roce intenzifikace a modernizace čistírny odpadních vod, která byla zahájena v roce 2018. Cena přesáhne 100 milionů korun, přičemž valná část nákladů bude pokryta z evropské dotace.

Slaný bude v příštím roce investovat také do svých budov, především do škol a dalších zařízení. Na to jsou vyčleněny desítky milionů korun.

Vzhledem k tomu, že je dodnes nevyužitá například část budovy Městského centra Grand, kde bývaly kdysi hotelové pokoje, jeden z projektů ve výši 500 tisíc korun pamatuje i na zamýšlenou přestavbu těchto prostor.

Za zmínku stojí například i plánovaná modernizace a rozšíření prvků ve skate parku v severní části města, na jehož úpravy půjdou 1,2 milionu korun.