„Za kladenské Piráty a Starosty nesouhlasíme s tím, aby se město nekoncepčně zbavovalo svého majetku, v tomto případě navíc za směšnou částku. Vedení tímto krokem připravuje rozpočet o desítky milionů korun a nejedná tím pádem jako řádný hospodář,“ kritizuje postup radnice opoziční zastupitelka Anna Gamanová (STAN) a dodává: „V době našeho působení na radnici jsme s tehdejším zájemcem o koupi intenzivně jednali o kompenzačních opatřeních. Chtěli jsme, aby současně s mrakodrapem investoval i do okolního sídliště a podpořil tak jeho rozvoj. Současné vedení tento požadavek nemá.“

Podle primátora Kladna Milana Volfa (Volba pro Kladno), napadá opozice něco, co sama před časem navrhla a kompletně připravila. „Cena, za kterou se nyní pozemek prodává, vyšla z výzvy ve veřejném Oznamovateli 40/2020 k podání cenových nabídek. My jsme nechali navíc udělat tento měsíc nový posudek, který byl dokonce nižší než loňská vítězná cena. K té je navíc nově nutné započítat letos stanovený příspěvek developerů na čističku odpadních vod. Konečná částka, kterou město získá, tak naroste díky tomuto poplatku o další desítky milionů korun,“ upozornil primátor Volf.

„Prodávaný pozemek v Kročehlavech není jen o ceně, pro nás je rozhodující ponechat si rozhodující slovo k návrhu budoucí stavby. Nehledě na to, že pokud nebudou splněny podmínky města, pozemek musí být městu vrácen,“ dodal.

Studii, kterou mělo vyhotovit na své náklady město, musí nově předložit na své náklady investor, a to do roka. Skutečnost, že jeden z právníků města, František Hrudka, je zároveň ve vedení společnosti NOVO, nevidí primátor jako střet zájmů. „Nabídku v otevřené výzvě mohl podat kdokoli, kdo splnil podmínky. Společnost NOVO prostě nabídla nejvyšší nabídku, navíc v té době nebyl pan Hrudka ani právníkem města,“ dodal primátor Volf.

Město se nezachovalo jako řádný hospodář, tvrdí opozice

Opozice přesto tvrdí, že se město nezachovalo jako řádný hospodář a za pozemek mělo Kladno požadovat mnohem více peněz. Za bývalého vedení přitom dnešní oponenti za metr čtvereční diskutovaného pozemku požadovali sami jen 3200 korun. „Když jsme byli ještě vloni ve vedení města, rada města skutečně rozhodla o prodeji, ne však jednohlasně. Vzhledem k tomu, že se jedná o lukrativní pozemek, uspořádali jsme i setkání s občany, ze kterého vyplynulo, že je potřeba získat více času a otevřít další diskuze. Do zastupitelstva pod naším vedením proto prodej pozemku nešel, protože cena nebyla přesvědčivá,“ připomněla vývoj Anna Gamanová.

„Bohužel, jako opoziční zastupitelé nyní nemáme současné nabídky k dispozici, takže je neznáme. Jediné, co víme, že ke středečnímu schvalování byla předložena rok a čtvrt stará cena, která v době, kdy ceny nemovitostí raketově narostly, není cenou v místě a čase obvyklou. Navíc je rozhodnutí v příkrém rozporu s ministerstvem vnitra, které jasně deklaruje, že doba od sejmutí záměru po jeho prodej může být maximálně šest měsíců. Zastupitelstvo středečním schválením tuto lhůtu překročilo. Proto rozhodnutí zastupitelstva napadneme a očekáváme, že ministerstvo tento prodej zruší,“ sdělila Gamanová.

Současné vedení města ale zastává jiný názor a je přesvědčeno o tom, že metodiku ministerstva rozhodnutím o prodeji pozemku nijak neporušilo. Stejně tak nesouhlasí s některými prohlášeními opozice, která považuje za zkreslená a zavádějící. „Ani toto tvrzení paní Gamanové není pravdivé. Když už se chce zaštiťovat metodikou podpořenou konkrétním soudním rozsudkem, měla by se s oběma dokumenty důkladně seznámit. Nejvyšší soud, na jehož rozsudek je zde odkazováno, vidí jako nepřijatelně dlouhou lhůtu až dobu delší než dva roky," uzavřel primátor Milan Volf.