Prvním bodem celého programu byly záležitosti, které se týkaly udělení čestného občanství. Zastupitelé bez výhrad schválili, že ho obdrží Josef Lesák, Lubor Kříž (in memoriam) a Bedřich Jelínek. Ocenění budou předána 25. října v kladenském divadle.

Dále zastupitelé akceptovali dotace pro dva úspěšné hokejbalové kluby (KEB a Habešovna Gladiators), mateřské školy nebo třeba na lesní hřiště v Dlouhých Borovinách.

Odsouhlasili také zvýšení dotací pro ČSAD Kladno kvůli zdražování nafty. Před samotným hlasováním zazněla otázka, zajímající i naše čtenáře, kteří se prostřednictvím strany čtenář-reportér ptají, proč mají senioři z Kladna levnější jízdné než senioři odjinud.

,,V Kladně jsou jiní důchodci než na vesnici. K tomuto zjištění zřejmě došli ve vedení ČSAD Kladno a rozhodli, že od 1. září zruší padesátiprocentní slevu na jízdném pro cestující starší šedesáti let,“ stěžoval si například Zdeněk Tvrdek ze Pcher.

Problém se však týká především sjednocení tarifů u jednotlivých dopravců, například z Kladenska a Rakovnicka. ,,Město dotuje jízdné pro seniory podstatně více než Středočeský kraj, a proto došlo k tomu, že zastupitelstvo zvýšilo dotace tak, aby podmínky pro kladenské seniory zůstaly nadále stejné,“ vysvětlil ceny jízdného primátor Dan Jiránek.

Došlo také k menším úpravám v městském rozpočtu. Ten je nadále vyrovnaný a rezerva činí více než 63 milionů korun.

Další část jednání se týkala změn územního plánu. Hlavní připomínku měli zastupitelé k záměru developera, který chce v průmyslové zóně v centru města vytvořit obchodní centrum. ,,Zastupitelstvo na můj návrh rozhodlo o tom, že se bude jednat o možné změně záměru na rezidenční bydlení. Já osobně se domnívám, že je lepší mít v centru města rezidenční čtvrť než nový monolit, nový velký obchodní dům,“ řekl zastupitel Vojtěch Munzar (ODS).

Změní se také hranice Kladna, jelikož dojde k výměně stejně velké části území s obcí Vinařice. Před hlasováním o zařazení Multifunkční haly střední Čechy do Integrovaného plánu rozvoje města si vyžádal klub ODS pětiminutovou přestávku. Pro její stavbu za podmínky poskytnutí finanční podpory hlasovalo 21 zastupitelů, pět bylo proti a tři se zdrželi hlasování.

Zastupitelstvo města po projednání odsouhlasilo poskytnutí věcného daru ve formě tří jezdeckých koní a veškeré výstroje jízdního oddílu městské policie Jízdárně Kladno, kterou zastupuje Josef Král. Pro tento návrh hlasovalo 26 zastupitelů, dva se zdrželi hlasování a dva byli proti.

Další řádné zasedání zastupitelstva se uskuteční v úterý 9. prosince.