„V současné době se řídíme dle zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Ve směrnici EU- GDPR se jedná o komplexní změnu v přístupu k ochraně osobních údajů, což si vyžádá změnu myšlení úředníků,“ popisuje mluvčí kladenského magistrátu Lenka Růžková, podle které situaci ovšem komplikuje dosud Poslaneckou sněmovnou neschválení zákona k adaptaci Obecného nařízení.

Další problémy s sebou podle Lenky Růžkové nesou neustálé změny a různé výklady nadřízených orgánů, jakož i mnoho změn v zákonech a nařízeních a z nich plynoucí nároky na úředníky - Novela Národního standardu spisových služeb, eIDAS - Evropské nařízení o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce.

„Je proto velmi obtížné být v souladu s GDPR v termínu do 25. května, ale budeme naplňovat plán pro zajištění souladu Statutárního města Kladna s Obecným nařízením, se kterým budeme v souladu nejpozději do září letošního roku. Již dnes máme svého interního pověřence a ten je zahrnut do týmu pro zajištění souladu s Obecným nařízením. O zavedení a kontrolu dodržování GDPR se stará oddělení řízení bezpečnostních rizik a auditorka města,“ vysvětluje mluvčí.

Implementace si ale podle ní vyžádá i nemalé finanční prostředky, které musí města ze svých rozpočtů uhradit. „Za implementaci řešení, jak ho požaduje zákon, jsme zaplatili 590 tisíc korun, za vstupní a rozdílovou analýzu u vybraných školských zařízení 494 tisíc korun. Provedení vstupní a rozdílové analýzy požadavků GDPR včetně návrhu potřebných kroků pro dosažení souladu s GDPR pro organizace zřizované a založené Statutárním městem Kladnem si vyžádalo z obecního rozpočtu 363 tisíc korun,“ říká Lenka Růžková, podle níž školení spojené se zaváděním této normy uhradilo město v částce 49 tisíc korun.

Přípravy na plnění pravidel, která směrnice přináší, zaměstnaly například zaměstnance kladenské ZŠ sídlící v Doberské ulici. „Od začátku roku řešíme, co všechno je potřeba zařídit, největším problémem byl nedostatek informací a pokynů. Máme je až nyní ve chvíli, kdy GDPR téměř začíná platit. Velmi nám pomohl kladenský magistrát, který například připravil návrhy dokumentů, v podstatě zařizuje také pověřence. Postavil se k tomu čelem a podobné věci řeší za všechny kladenské školy, což nám velmi pomáhá,“ uvedla ředitelka školy Ivana Bešťáková, podle které je zákon zbytečně postaven moc tvrdě.

„Znovu jsme si ujasnili, kdo jak a s čím má nakládat. Přístupy k osobním údajům máme rozdělené už delší dobu. Nemyslím si, že je tohle všechno nutné. Dle mého názoru školy zpracovávaly údaje i v minulosti opatrně, citlivě a nikde je neposkytovaly. Je kolem celé situace mnohem větší povyk, než je vůbec za potřebí,“ myslí si Ivana Bešťáková, podle které se na chodu školy mnoho věcí nezmění.

Názor, že je celá situace zveličována, zastává také starostka Zákolan Lucie Wittlichová. „Všechno stíháme, nejedná se u menší obce o časově náročnou věc. Jsem profesionální archivář a pracovala jsem leta v archivu úřadu vlády, tak vím, jak nakládat s osobními údaji. Musíme plnit zákonné požadavky, takže jsme se řádně připravili. Už máme analýzu, nyní vybíráme mezi pověřenci,“ informovala starostka. Ta zároveň sdělila, že nejprve byla obci nabízena analýza za šedesát tisíc korun, a tak vedení vymyslelo následující krok. Domluvilo se totiž skupinou Přemyslovské střední Čechy, že si navzájem vypomůžou. Funkci pověřence pak bude v Zákolanech nejspíše zastávat odborník na IT, který aktuálně obecnímu úřadu spravuje počítače, sítě a servery.

„Jsem velmi skeptická ohledně dopadu téhle směrnice. Všichni vynakládají neuvěřitelné finanční prostředky na to, aby zajistili věci, které jsme měli ze zákona zajišťovat už dávno. Vůbec se mi nezamlouvá, jakým způsobem se tahle směrnice zavádí. V tomhle směru selhala státní správa, protože ta má dohlížet, aby obce nebyly příliš zatěžovány či dělaly to, co mají, a dávat jim metodické pokyny, aby to dělaly co nejefektivněji. Ministerstvo vnitra ale v tomhle naprosto selhalo. Tím vznikla panika. Z jakýchkoli firem vznikli rázem odborníci na GDPR, kteří z obcí vytáhli naprosto zbytečné peníze,“ dodala Lucie Wittlichová.