Vlastníkem zámku je od roku 2008 Nadační fond Koleč. Ten areál památky získal v nucené dražbě po předchozích soukromých vlastnících, kteří ho nechali úmyslně zcela zdevastovat.

„Rekonstrukce nejohroženějšího západního křídla, kde jsou propadané stropy, začala počátkem června. Uspěli jsme s žádostí dotaci z evropských, konkrétně z takzvaných Norských fondů, a to ve výši 16,6 milionu korun. Na projektu se bude podílet i obec Koleč úvěrem 1,5 milionu korun, který bude splácet po dobu třinácti let," uvedla předsedkyně správní rady Nadačního fondu Koleč a jeho spoluzakladatelka Magdalena Jakubíčková.

Část expozice muzea včelařství představí návštěvníkům tradiční postupy výroby medu z dnešního i historického pohledu. Chybět zde nebude prostor pro expozici partnera, kde bude představeno včelařství v Norsku. Atraktivním prvkem expozice by mělo být i 3D kino.
Partnerem projektu je Český svaz včelařů, jehož členové dodají exponáty.

Mezi hlavní cíle projektu patří zpřístupnění zámku veřejnosti, zvýšení návštěvnosti obce, rozvoj společenského dění v Kolči a podpora propagace včelařství. Rekonstrukci západního křídla zámku na základě výběrového řízení provádí firma z Třebíče, která má s obnovou historických památek zkušenosti. Podílela se například na opravách zámku v Buštěhradu.

„Naší snahou bude v co největší míře zachovat objevené historické malby, původní krovy a architektonické prvky," konstatoval architekt Petr Neřold.

V dalších letech by při úspěšném vyřízení dalších žádostí o dotace měla pokračovat záchrana dalších částí památky v Kolči. Vzniknout by zde mohlo mimo jiné muzeum Budečska a společenské prostory, v zámecké kapli by mohly být pořádány kulturní programy a koncerty, což už se v určité míře děje.

Její historie sahá do počátku osmnáctého století, kdy byl místo nevyhovující tvrze vybudován barokní zámek. Postupně byla přistavěna zámecká kaple Nejsvětější Trojice.