Osudu továrníka, zakladatele mezinárodně proslulé továrny na baterie a svítilny Palaba (po znárodnění Bateria) a v letech 1940-44 starosty Slaného je věnována výstava Továrník Pála a Lepší Slaný ve slánském muzeu. Vedle Pálovy osobnosti jsou poprvé přestaveny mj. dochované výrobky Palaby z Národního technického muzea a fotografie, které zachycují i akci Lepší Slaný, kterou Pála sám nastartoval. „Ve snaze modernizovat město Pála v roce 1939 inicioval řadu projektů od regulačního plánu, přes novou výstavbu a úpravu zeleně po kulturní a společenskou osvětu. Komplexní akce Lepší Slaný byla natolik výjimečná, že se stala inspirací pro další města, byla převezena na pražské výstaviště a vyžádala si pokračování. V té době do Slaného též zavítal prezident Emil Hácha,“ upřesňuje Čečrdle.

Na očištění Pálova jména má velký zájem také vedení královského města Slaný. Ostatně, znovuzavedení titulu „Královské město Slaný“ je dílem samotného Pály. „Pálovy úspěchy na poli průmyslových inovací, v rozvoji města během okupace, stejně jako péče o zaměstnance, byly po válce systematicky zamlčovány. Nepohodlný továrník Pála byl v roce 1947 neprávem odsouzen na doživotí jako kolaborant. Přes snahy o zmírnění rozsudku (dcera Anna psala dokonce K. Gottwaldovi) mu - na rozdíl od některých gestapáků osobně odpovědných za vyhlazení Lidic - trest prominut nebyl,“ doplňuje uvolněný člen rady města Pavel Bartoníček.

Pála byl vězněn v nejtěžších žalářích ČSR, až v naprosto zdevastovaném stavu v roce 1963 zemřel zcela neschopen pohybu a vnímání. Tak se komunisté "odvděčili" člověku, který za války podporoval řadu lidí stižených nacismem a byl celostátně ceněným odborníkem a zaměstnavatelem stovek lidí.

Slánská výstava věnovaná této osobnosti bude k vidění od 14. června do 2. září.

S doprovodným katalogem představuje osud J. J. Pály a s ním bytostně spojené továrny Palaba a akce Lepší Slaný na základě současného stavu historického poznání, včetně řady nadregionálních přesahů (např. krásné obaly baterií Palaba tvořil Zdenek Rykr, autor loga čokoládovny Orion).