"Jeden korsak se pohybuje kolem své skupiny v zoo a snažíme se ho přesvědčit k návratu domů. Druhé zvíře, samec, byl předevčírem k večeru spatřen na západním okraji Hřebče, včera přišla informace o jeho pohybu kolem Švermova. Je velmi zvědavý a v žádném případě se ho nikdo nemusí obávat. Pokud by ho někdo uviděl, ať prosím co nejdříve kontaktuje Zoopark Zájezd," říká Daniel Koleška ze Zoo.

Kontakt na zoopark: 606450210, koleska@zoopark-zajezd.cz