U těchto přechodů 3., 5. a 7. září hlídkovali dopravní policisté společně s policistkami oddělení tisku a prevence. S dětmi hovořili na téma bezpečné přecházení a žáci byli za správné odpovědi odměněni policejními školními zápisníky, které obsahují rady, jak se chovat v silničním provozu a drobnými dárky od sponzorů tohoto projektu,“ informovala policejní mluvčí Michaela Nováková, podle které všichni přijali tento projekt s nadšením a ocenili zájem Policie ČR o tuto problematiku.

Cílem projektu, který je realizován od roku 2007 dvakrát ročně, je, aby si chodci a další účastníci silničního provozu osvojili dodržování pravidel bezpečného přecházení vozovky a odbourávali mýty o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce.

Zebra radí:

1. Vozovku přecházej na přehledném místě, pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použij ho!
2. Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. Pravidlo zní: 3x se rozhlédni: vlevo, vpravo, vlevo a rychle přejdi!
3. Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem pro chodce!
4. Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně zastaví, nikdy nevbíhej před jedoucí vozidla