Dosud největší projekt občanského sdružení Žehrovák v Kamenných Žehrovicích, který se podařilo uskutečnit, je postavení kapličky Jména Panny Marie. Za minulého režimu byla v sedmdesátých letech minulého století zbourána a její sutiny nahrnuty buldozerem do nedalekého rybníčka.

Díky obrovské obětavosti a úsilí iniciátorů akce v čele se Sylvií Kroupovou se podařilo v sobotu 18. dubna vzkřísit ducha někdejšího svatostánku a za přítomnosti pomocného biskupa pražského Karla Herbsta a smečenského faráře Karla Kunzla zde uskutečnit první slavnostní mši věnovanou svěcení zvonu svatého Vojtěcha a Martina, jejž daroval někdejší obyvatel Kamenných Žehrovic Martin Peroutka.

I přes nepřízeň počasí byli přítomní Žehrované, politici a další významní hosté naplněni silným zážitkem, jenž umocnil profesionální výkon pěveckého souboru Chorus Carolinus Kladno pod vedením sbormistra Karla Procházky s varhanním doprovodem Prof. K. Prokopa a trio trubačů F. Bílek, M. Kopta a M. Laštovka.
Zavěšením zvonu nad portálem a jeho prvním zazvoněním byla symbolicky započata novodobá historie kapličky.
Díky tomu, že všichni zúčastnění na díle, ať již architekt Tomáš Kocourek, sklář ak. mal. Zdeněk Petr, tvůrce reliéfu zvonu Zdirad Čech a v neposlední řadě zvonařská dílna Rudolfa Pernera z Českých Budějovic, přispěli nemalou měrou, bude dokončená kaplička vysvěcena 19. září 2009 kardinálem Miloslavem Vlkem v rámci tradiční Mariánské pouti.

Stavbu za téměř tři miliony korun navíc výrazně podpořily finance z veřejné sbírky založené v roce 2006. Podařilo se vybrat přibližně půl milionu korun. Obec věnovala pozemek a dva miliony korun na tuto akci získalo občanské sdružení ze státního rozpočtu.
Společnými silami tak Žehrovičtí dokázali zhmotnit dílo duchovní hodnoty, které mají nyní šanci obdivovat nejen místní, ale i lidé z daleka.