Podle slov jedné z obyvatelek se každoročně obracejí na magistrát města s žádostmi o údržbu, ale úspěšní příliš nejsou. Proto se Kladenský deník vydal do lokality podívat.

V některých místech jsou ostrůvky trávy posekány, ale jinde porost dosahuje do téměř metrové výšky. Mnohé keře jsou neupravené a v některých místech zasahují do chodníku tak, že po něm skoro nejde projít. Na stromech v ulici je vidět, že je někdo v nedávné době upravoval, ale listí je pod nimi ještě stále nakupené.

„Jestli tu byla nějaká úprava prováděna, tak naposledy na podzim. Nechápu, proč když už firmy, které pro město údržbu zeleně provádějí, sekají a upravují zeleň i v blízkých ulicích, to nemohou udělat také u nás,“ rozčílila se místní obyvatelka.

Veřejné zelené plochy má magistrát rozděleny do tří skupin podle frekvence úpravy. Plochy kategorie I. jsou sekány 12krát za sezonu, II. 6krát a III. dvakrát nebo třikrát podle povětrnostních podmínek. „Lokalita Dr. Topky spadá do II. a tudíž je upravována asi jednou za měsíc. Poslední sekání se tu uskutečnilo 27. května letošního roku a další je v plánu na začátek července,“ sdělila pracovnice oddělení kontroly kladenského magistrátu Helena Humlová.

„To, co je posekané a upravené, si udělali místní lidi sami. Dokonce jsme magistrátu navrhovali, že si zeleň upravíme sami, ale bylo nám řečeno, že je to majetek města a bez povolení do něho nemůžeme zasahovat,“ řekla žena.

Po kontrole, kterou Helena Humlová v ulici Dr. Topky provedla, Kladenskému deníku sdělila: „Nevíme, kdo část zelených ploch dál sekal a provedl úpravu korun stromů ale rozhodně to nebylo provedeno ze strany města v rámci nasmlouvané údržby. V každém případě, ale ten, kdo zásah do dřevin provedl, se dopustil protiprávního jednání.“

„Je to tedy velký paradox. Sekání zeleně městem je nedostačující, ale sami ho provádět nesmíme. Po jedné mé zkušenosti, kdy jsem ořezala keře a hned tu byl člověk z magistrátu, se už do ničeho nepouštím. Takže když mi větve ze stromů a křoví městského pozemku začnou přečnívat na můj, volám na úřad tak dlouho, dokud to nepřijedou osekat. Alespoň to, co zasahuje ke mně. Ani tehdy je ale nenapadne, aby řešili zbylý porost. Je dobře, že nám tu dělají blokové čištění, ale přitom zeleň je neupravovaná. To se míjí účinkem,“ dodala obyvatelka ulice Dr. Topky.