Město připravuje projekt komplexní revitalizace lokality, která ji zároveň propojí se Sítenským údolím. Návrh počítá s výrazným využitím vody, která se tam sice nachází už dnes, ale její potenciál zatím není využit. V parku by se měla nacházet například vodní věž nebo herní korýtko.

„Celá louka kdysi zásobovala pivovar pitnou vodou, která byla systémem podzemních cisteren a potrubí sbírána z pramenišť. Aby mohla být voda využita i nyní a současně došlo k logickému propojení louky s parkem Zoologická, respektive s celým Sítenským údolím, je navržen přesun stávajícího psího hřiště severním směrem,“ vysvětlil mluvčí města Vít Heral a potvrdil, že rozsah i využitelnost psího hřiště by po rekonstrukci měly zůstat podobné jako nyní. Vyvrátil tím obavy některých čtenářů Kladenského deníku, kteří byli znepokojeni a v obavách, že přijdou o psí hřiště, začali na sociálních sítí podporovat sepsání petice.

Projekt Panská louka je aktuálně ve fázi intenzivních příprav. „Právě se dokončuje proces získání územního rozhodnutí. V tomto roce budou probíhat další projekční práce na přípravě prováděcího projektu. K zahájení úprav by mělo dojít v příštím roce, až budou vydána povolení a v soutěži vybrán zhotovitel stavby,“ dodal Heral.

Na území parku Panská louka vznikne kromě vodní věže a herního korýtka také dětské hřiště nebo kavárna traffé. Odhadované náklady přesahují 80 milionů korun. Kladno chce k financování využít dotaci z nástroje ITI, která by měla pokrýt zhruba pětaosmdesát procent nákladů.