Přestože letošní celorepublikové výpočty ukazují, že úroda na polích byla v celkovém průměru uspokojivá, podle tvrzení některých zemědělců našeho regionu je to naprosté fiasko. „Vzhledem k tomu, že zde byla katastrofální situace se srážkami, jichž spadlo na počátku dubna od 0 do 5 milimetrů, počítali jsme, že to bude mít neblahý vliv na výnosy jarních obilovin,“ řekl František Kosina, referent Zemědělské agentury a pozemkového úřadu Kladno.
Podle jeho slov i ostatních odborníků je optimální situace, když hektar ornice vydá až 4,5 hektaru jařiny, jenže na mnoha místech okresu se skutečně rolníci dopočítávají sotva polovičky.

„Je to opravdu katastrofa. Ozimých obilovin se to přirozeně tolik nedotklo, ale kvůli nedostatku vláhy nám ani některé jařiny vůbec nevzešly,“ uvedl předseda Obchodního a zemědělského družstva v Žižicích Václav Beznoska. Stejný názor sdílí i zemědělci v oblasti Velvarska, která doplatila na to, že její velice kvalitní půdy mají pískové podloží a letošní minimum vody se v ní zkrátka nedokázalo udržet.

„Je to paradox, ale tam, kde pšeničné klasy nezaschly, dosáhly i vysoké kvality. Na druhé straně hůř je na tom v některých lokalitách řepka olejka, jejíž semena jsou o poznání méně olejnatá. „Sice jsem normu splnil, ale nedostatek vláhy se u nás podepsal nejen na řepce, ale i na jarním ječmenu. Na druhé straně, tam kde se přehnaly přívalové deště, výrazně pomohly kukuřici,“ uvedl soukromý zemědělec z Bělče. Stejně jako kolegové se domnívá, že propad ve výnosech se nepříznivě podepíše i na prodejních cenách. „Tím pádem bude ale i méně krmiva pro hospodářská zvířata, což se nakonec rovněž projeví negativně.

Průměr hektarových výnosů
ze 160 subjektů v okrese Kladno

Pšenice jarní 2,2 tuny /ha 2007, 2004 -2006 4,1 tuny /ha
Ječmen jarní 2,5 tuny /ha 2007, 2004-2006 4,4 tuny/ha
Pšenice ozimá 4,1 tuny/ha 2007, 2004-2006 5,1 tuny/ha
Ječmen ozimý 3,9 tuny/ha 2007 ,2004-2006 4,0 tuny/ha
Řepka olejka 2,6 tuny/ha 2007, 2004-2006 3,0 tuny/ha