Společně s kolegy na radnici se snažili dlouhodobě o to, aby se obec mohla rozvíjet správným směrem a byla příjemným místem, kde mohou lidé pracovat, žít a smysluplně trávit volný čas.

Antonín Chochola se narodil 16. ledna 1949 v Dřínově. Mimo svých pracovních povinností vychoval společně s manželkou Jitkou tři děti. Díky tomu se těšil již ze šesti vnoučat a dokonce i prvního pravnoučete.

„Pan starosta byl velice aktivní člověk a měl stále spoustu nových nápadů. Jeho náhlý odchod nás všechny velmi zaskočil. Vždy na něj budeme rádi vzpomínat,“ vyjádřila se místostarostka Zlonic Radka Kotěrová.

Jak sdělila rodina, poslední rozloučení se zesnulým Antonínem Chocholou se uskuteční v pondělí 30. listopadu.