Její první knihy se obracejí především do 19. století, tedy do doby národního obrození. Během let vydala významné monografie předních českých osobností výtvarného umění. Jmenujme alespoň knihy Josef Václav Myslbek (1979), Josef Zítek (1983), Když ještě nebyli slavní (1988), Miroslav Tyrš; prohry a vítězství (1989), Indie, touho má (1993) nebo Byl jsem nejslavnější (2000).

Po listopadu 1989 publikovala práce na celospolečensky významná témata, jimž se však v tichosti věnovala celé předchozí období. Připomeňme knihy T. G. Masaryk, Sokol a dnešek (1991) a monografii o Tomáši G. Masarykovi s názvem Než se stal prezidentem (1997).

Za stěžejní můžeme považovat knihy Zory Dvořákové věnované životním osudům a odkazu Milady Horákové – Milada Horáková (1991), O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě (2001) a To byla Milada Horáková ve fotografiích a dokumentech (2009).

Stranou její pozornosti nezůstala ani politická situace v Československu v 50. letech 20. století. Tuto dobu přiblížila například v knihách Smrt pro tři ministry (2000), Navzdory nenávisti a mstě (2002), Politikové na útěku (2004), Všední den v kleci (2011), Popravení, kam jste se poděli? (2013) a Ohlédnutí za totalitou (2019).

Zora Dvořáková měla zároveň hluboký vztah k výtvarnému umění. Tato láska nezůstávala pouze v teoretické rovině. Celoživotním koníčkem jí byla sochařina. Během života vytvořila řadu plastik, které vystavovala v Kladně, ve Slaném a ve Starých Hradech. Svoje celoživotní výtvarné dílo zdokumentovala v katalogu Barevné plastiky Zory Dvořákové (2017).

Životní pouť a práce spisovatelky a historičky Zory Dvořákové nelze v úplnosti krátce postihnout. Její přednášky a odborná stanoviska budou postrádat Klub Milady Horákové, Sokolové, PATRIA, z.s., a další občanské organizace či spolky.

Zora Dvořáková získala během života za svoji literární tvorbu řadu ocenění. V roce 1998 jí byla udělena Cena E. E. Kische za knihu Než se stal prezidentem a o čtyři roky později byla stejnou cenou poctěna kniha O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě. Z dalších ocenění připomeňme rok 2014 a Cenu Miroslava Ivanova za knihu Popravení, kam jste se poděli? Rodné město si připomnělo svoji významnou osobnost v roce 2009 udělením Ceny města Kladna za celoživotní dílo. Titulem Dáma české kultury byla poctěna v roce 2018.

Životní pouť názorově pevné, empatické, pracovité a vzdělané ženy se navždy uzavřela. Je teď na jejích následovnících, aby její odkaz nejen uchovali pro další generace, ale i nadále rozvíjeli v současných a budoucích kontextech.

Irena Veverková