Organizátorem jarní přehlídky v Penzionu Žilina je státní správa myslivosti, která ji organizuje ve spolupráci s ČMMJ OMS Kladno a místním Mysliveckým spolkem „Smejcenina" Žilina. Třídenní akci rovněž podporuje Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna, jehož vedoucí Radovan Víta akci slavnostně zahájil. „Chci poděkovat všem lovcům, kteří zapůjčili své trofeje na tuto přehlídku. Jsem rád, že každý rok se drží velká reprezentativní úroveň, kdy jsou na přehlídce zastoupeny lovecké trofeje z ORP Kladno i Slaný. Děkuji i spolku Smejcenina Žilina, obci a všem ostatním, kdo se na přehlídce podíleli,“ uvedl Radovan Víta.

V příjemné myslivecké dopoledne se sešlo několik desítek myslivců i několik nemyslivců, a to nejen proto, aby zhlédlo trofeje, ale řada z nich se zúčastnila i svodu psů loveckých plemen. Nejpočetněji zastoupení byli ohaři, a to Výmarští a Maďarští. Nechybělo ani několik jezevčíků, kokršpanělé nebo norníci. „Chovatelská přehlídka a jarní svod je v Žilině tradičně velmi oblíbená akce. Nyní jich bylo kolem šedesáti, vloni zde bylo asi ještě o deset psů více. Pokud odpovídají standardům svého plemene, dostanou první posouzení a mohou pokračovat dále na různé výstavy či lovecké zkoušky. Pokud má pes nějakou hrubou exteriérovou vadu, nemůže již do chovu postoupit,“ objasňuje specifika svodu Kateřina Macháčková ze Státní správy myslivosti.

Na samotné přehlídce, která se koná od pátku až do neděle, je celkem k vidění téměř dvě stě trofejí, z toho 175 srnčích hlav, 3 mufloni, 4 jeleni, 1 daněk, 1 jelena siky a 1 siky Dybowského. Doprovodným programem jea například i malba na dřevo, lidé se také mohou dozvědět o historii pytláctví.

Jak k pořádání přehlídky v žilinském pohostinství došlo, přiblížil Miloslav Jirátko ze spolku Smejcenina Žilina. „Když jsme kdysi přijeli do Vinařic, kde byla poslední přehlídka, řekli jsme si, že bychom ji rádi uspořádali i u nás. Obec nám zdarma poskytuje sál, tak jsme postavili stojany a před jedenácti lety začali přehlídku organizovat. Podporuje nás i město Kladno a i spolupráce s OMS je výborná,“ říká Miloslav Jirátko.

Celou akci si pochvaluje i předseda Okresního mysliveckého spolku Petr Frühauf. „Těžko bychom hledali vhodnější lokalitu, než je tato, ať už díky zázemí, tak i díky místnímu mysliveckému spolku, který při přípravě odvádí skutečně dobrou práci. Tuto akci chápeme jako jedno z prvních jarních setkání v roce, kdy máme příležitost setkat se s myslivci a přáteli celého okresu, abychom si kromě prohlídky trofejí vyměnili zkušenosti,“ dodává Petr Frühauf.