Například opoziční Rudolf Čížek upozorňuje už delší čas na to, aby zlonická radnice zejména lidi s nízkými příjmy tímto neznevýhodnila. Jedná se zejména o starousedlíky, kteří pobírají například jen nízký důchod a na koupi bytu už sami nedosáhnou. Mohou se tak nedobrovolně stát rukojmím budoucích majitelů.

“To pochopitelně nikdo předem neví, ale udivuje mě, že se obecní majetek prodává tak levně. Přičemž odhad dělal realitní makléř, který nevlastní ani takzvané kulaté úřední razítko. Například bytový dům o devíti bytových jednotkách odprodává radnice za 2,7 milionu korun, druhý bytový dům, ve kterém je pět bytů, dokonce za 2 miliony korun. Za tyhle peníze by si to přece koupil každý! Nehledě na to, že do toho nebyly započteny pozemky pod stavbou, společné prostory ani sklepy. Přitom se jedná o devět tisíc metrů čtverečních plochy. Zlonice se tímto krokem připraví odhadem o dalších čtyři až pět milionů korun,” míní opoziční Rudolf Čížek (ODS).

V městysu byl roky starostou a je přesvědčen o tom, že radnicí nastolené privatizační řešení, je nehospodárné. “Od roku 2008 do roku 2012 jsme hospodařili s bytovým fondem tak, že jsme nikdy nebyli ztrátoví. Navíc jsme tyto domy průběžně opravovali, jak bylo potřeba, střechy, fasády a tak dále a ročně do pokladny od nájemníků vybrali 3,6 milionu korun. Prodej obecních bytů mi za výše stanovenou cenu přijde jako nesmysl a spíše v tom vidím něčí soukromý zájem,” zdůrazňuje Čížek, jehož slova podporuje i někdejší místostarostka, dnes opoziční, Vlasta Červenková (bez PP za KSČM).

Rozprodávání obecního majetku pod cenou se nezamlouvá ani dalšímu opozičnímu zastupiteli Martinu Kratochvílovi (Svobodní), který dokonce pro informovanost občanů natočil o záměru tematické video. „Jedině ODS a Svobodní navrhovali zvážit prodej obecních bytů ve svém programu, ostatní strany nic takového neslibovaly a konají tak mimo svůj program. Plní náš. Když záměr městys v roce 2015 oznámil, byl jsem pro zvážení kroků. Nicméně následující 2 roky, obec se starostou v čele uváděli jako jedinou možnost vznik takzvaného velkého družstva, kterému obec všechny domy naráz prodá. Jak toto družstvo vznikne, kdo do něj dá peníze, nikdo nevysvětlil. Nikdy zde nebyla vedena možnost prodej bytů jednotlivým nájemníkům přímo či prodej bytů formou aukce a podobně,“ upozorňuje Kratochvíl.

Až následně městys záměr přehodnotil a umožnil vznik místních družstev pro každý dům. Bohužel neumožnili podle Kratochvíla vznik společenství vlastníků, tedy kdo bude chtít byt do soukromého vlastnictví, zaplatí daň z nabytí nemovitosti 2x (jednou při převodu na družstvo a podruhé do OV). „Zastupitelstvo schválilo prodej celého domu družstvu i s příslušenstvím ve výši součtu 80 procent hodnoty odhadnuté ceny bytů. Navíc odhad ceny bytů je dost podhodnocený, byt vycházel cca 300-400 tisíc korun  V odhadu nebyla počítána cena budovy (chodby, střecha, půda, sklepy), pozemek, ploty, zahrada na pozemku s nemovitostí a podobně. I přesto se za tak nízkou cenu na družstvo převede celý dům. Navíc 20 procentní slevu na každý byt dostalo družstvo, bez ohledu na to, jak dlouho kdo v bytě bydlel, takže i ti, kteří se do bytu nastěhovali jen pár měsíců před zahájením privatizace,“ upozorňuje Martin Kratochvíl.

„Nízkou cenu nemovitosti jistě prokáže finanční úřad, který určí cenu nemovitosti tabulkově a doměří daň. Což bude pádný důkaz toho, že byly tyto nemovitosti prodány pod cenou,“ dodává.

Jak dále upozorňuje Čížek, opozice má obavy i z toho, jakým způsobem se zlonická radnice hodlá zbavit také dalšího majetku. “Záměrem, který ale dosud nikdo nekonkretizoval, je prodej takzvaného zámku pod kostelem, kde je 22 bytů, prodej zdravotního střediska, domu pod pečovatelskou službou, kde jsou čtyři byty, dále I budovy pod zdravotním střediskem, kde se nacházejí také čtyři byty a dům s číslem popisným 247, kde je nejméně pět bytů. Podle mých informací projevili zájem o tyto nemovitosti nějací lidé z Prahy, kteří by patrně také účelově založili bytové družstvo, ale dále se to zatím neposunulo,” dodal Čížek.

Tvrzení a obavy opozice zásadně odmítá starosta Antonín Chochola (ČSSD), který je přesvědčen, že zlonická radnice postupuje správně.

“Hned na začátku je potřeba sdělit zásadní informaci a to důvod proč se byty privatizují. Není to proto, že městys potřebuje peníze. Je to především proto, že žádné vedení obce, ani teď, ani v minulosti nebylo schopné zásadně vylepšit bytový fond. Naprostá většina bytů není v dobrém stavu a vyžaduje masivní investice. Rada městyse bytovou politiku častokrát diskutovala a dospěla k závěru, že nejlepší nájemce je vlastník bytu. Jako nejlepší způsob privatizace byl vybrán model družstevního vlastnictví. Současní nájemníci se mohou stát členy družstva a budou tak spolurozhodovat o výši nájmu, o případných opravách domu, jeho modernizaci či rekonstrukci. Městys proces prodeje konzultuje s odborníky na družstevní problematiku a s renomovanou advokátní kanceláří,“ vysvětluje starosta Zlonic.

Na posledním zastupitelstvu (6. března) byl schválen odprodej dvou bytových domů s celkovým počtem čtrnácti bytů. V obou domech si současní nájemníci založili bytová družstva a těm to bylo prodáno. „Obava opozice, že o byty bude zájem ze strany spekulantů, se tedy nevyplnila. Záměr k prodeji jasně vymezuje způsob prodeje a to je družstevní vlastnictví. Pokud se současný nájemník nechce, nebo nemůže stát členem družstva při jeho zakládání, smlouva o prodeji mu zaručuje, že tak může učinit do jednoho roku od prodeje. Ceny domů byly stanoveny porovnávací metodou realitním makléřem. Ministerstvo vnitra i ministerstvo místního rozvoje potvrdilo (na podnět stěžovatele), že tento způsob ocenění je přípustný a není třeba znaleckého posudku,“ vysvětluje postup při privatizaci zlonických bytů starosta Chochola.

Žádná skupina obyvatel nebyla podle starosty při obsazování bytů upřednostňována. Byty jsou přidělovány takzvanou obálkovou metodou. Při obsazování bytů jsou zájemci upozorňováni na to, že byty jsou v procesu privatizace.

„Co se týká neplatičů, šest nájemníků má větší dluh. Z toho dva již byli pro neplacení nájemného vystěhováni, dva mají vyhlášen osobní bankrot a další mají splátkový kalendář, který splácejí. Žádný z nich si byt nekupuje a kupovat nebude. Městys byty jednotlivcům neprodává. Prodává je bytovým družstvům,“ zdůraznil starosta.

Co tedy není v pořádku? „V pořádku není to, že někteří jednotlivci nerespektují rozhodnutí vrcholného orgánu obce. Překrucují fakta. Zanášejí do veřejného prostoru neklid. Vytvářejí atmosféru korupčního charakteru. Vyhrožují trestním postihem,“ dodává starosta Zlonic.

“V minulých komunálních volbách ve Zlonicích kandidovaly čtyři subjekty. Jediná ODS měla ve svém programu zmínku o privatizaci bytového fondu a nyní tato strana, rovněž jako jediná, proti privatizaci brojí. Proč? Vzali jsme jim vítr z plachet? Bojí se, že v nastávajících volbách neuspějí?“ dodává Chochola.

Současné vedení obce má podle jeho slov jediný cíl. Budovat ve Zlonicích klidný a bezpečný domov nejen pro nájemníky bytových domů, ale pro všechny občany obce. „Podle ohlasů našich spoluobčanů se zkvalitňování života v obci daří a to je možná ten důvod, proč je opozice tak neklidná,“ končí svoje vyjádření starosta Antonín Chochola.