„Oproti jiným rokům je to o dost později, nicméně, deficit už se nám díky stabilnějšímu počasí posledních dnů daří dohánět. Věříme, že do konce srpna bude sklizeno,“ doufá Krček.

Protože jaro bylo poněkud chladné a červen následně s četnými srážkami, na kvalitě a množství obilí a pícnin se to pochopitelně odrazí. „Bylo hodně vody, rostliny narostly do výšky, mají dlouhé stéblo a tím i tendenci k poléhání. Polehané obilí nám pomáhají při žních nadzdvihávat zvedáky umístěné na žací liště, ale v případě, že rostliny už jednou polehají, jsou ztráty na úrodě minimálně okolo 10 až 15 procent," vysvětluje agronom.

Zemědělci si před každou sklizní utvářejí hrubý odhad, jaký bude hektarový výnos. V případě pšenice, kterou Agra pěstuje na 800 hektarech, očekávali úrodu obstojnou, což se zatím potvrzuje. Mírné zklamání pociťují u řepky, na kterou bylo letos zkrátka nejspíš příliš chladno.

„U pšenice, kterou jsme dosud sklidili, je trochu problém s objemovou hmotností, není tak vysoká, jak by měla být, ale obsah dusíkatých látek je dobrý, takže věříme, že většinu obilí se nám podaří sklidit v potravinářské kvalitě,“ dodal agronom.

Ilustrační foto.
Nemocnice se snaží dohnat operace po covidu. Potrvá to měsíce, někde i roky

Kromě pšenice a výše zmíněné řepky, pěstuje Agra též sladovnický ječmen, triticale, hrách nebo jetel nachový. Vzhledem k tomu, že podnik má i vlastní živočišnou výrobu – chov prasat a skotu, část úrody je určena pro krmivo.

Podnik Agra Řisuty má i vlastní výrobnu krmných směsí. „Obiloviny používáme z vlastní produkce, sojový a řepkový šrot nakupujeme z ověřených zdrojů, stejně jako minerální doplňky. Výhodou vlastní výrobny směsí je, že si pohlídáme kvalitu krmiva, kterou průběžně kontrolujeme laboratorními rozbory,“ dodal Krček.

Živočišná výroba je tak přínosná i pro rostlinou, z důvodu produkce hnoje, kejdy a větší variabilitě v osevních postupech. „I přes problémy, které trh přináší, vyrábíme kvalitní české vepřové maso a rádi bychom v tomto trendu pokračovali nadále, i když jiní chovatelé své chovy ruší. Kromě prasat, která chováme ve čtyřech střediscích se věnujeme chovu skotu v Jedomělicích a Hřebečníkách. Chováme 90 krav, 20 připuštěných jalovic, 50 býků a 50 jalovic ve výkrmu,“ sdělil vedoucí živočišné výroby společnosti Agra Řisuty Pavel Vicenec.

Ilustrační foto.
Strážníci na obchůzce slyšeli podezřelé syčení. Na Americe u Unhoště unikal plyn

Živočišná výroba je tak přínosná i pro rostlinou, z důvodu produkce hnoje, kejdy a větší variabilitě v osevních postupech. „I přes problémy, které trh přináší, vyrábíme kvalitní české vepřové maso a rádi bychom v tomto trendu pokračovali nadále, i když jiní chovatelé své chovy ruší. Kromě prasat, která chováme ve čtyřech střediscích se věnujeme chovu skotu v Jedomělicích a Hřebečníkách. Chováme 90 krav, 20 připuštěných jalovic, 50 býků a 50 jalovic ve výkrmu,“ sdělil vedoucí živočišné výroby společnosti Agra Řisuty Pavel Vicenec.