Ludvík Darovec žil ve Stochově, pochován je na tuchlovickém hřbitově. Každý rok si legionáři připomínají jeho památku položením květin na jeho hrob v květnu (letos již uplynulo pět let od jeho úmrtí) a také v listopadu na Den válečných veteránů a při příležitosti narozenin.

Dcera Miroslava Čížková na střelby vždy přinese fotografii a životopis, nelehký životní příběh. Střeleckou soutěž zahájila předsedkyně ČsOL Kladno Eva Armeanová, minutou ticha byla uctěna památka zemřelých členů. Omluvila kladenského primátora Milana Volfa, který se nemohl zúčastnit z pracovních důvodů a popřála jeho jménem všem pevnou ruku při střelbě.

Následovala zdravice brigádní generálky Lenky Šmerdové. „Vážení účastníci 3. ročníku střelecké soutěže, dovolte, abych vás jménem velení Armády České republiky pozdravila. Velmi mne mrzí, že se nemohu soutěže na počest válečného veterána Ludvíka Darovce osobně zúčastnit. Přeji Vám hodně zábavy, ale i odpočinku a samozřejmě úspěch v soutěži. Děkuji organizátorům, že se jim daří, i přes koronavirová omezení, akci pravidelně pořádat a mám radost, že počet zájemců dál stoupá," uvedla Šmerdová.

„Těší mě, že Československá obec legionářská Kladno na této soutěži pravidelně vzdává čest válečnému veteránovi Ludvíku Darovcovi, a to zvlášť v letošním roce, ve kterém si připomínáte 100. výročí vzniku Československé obce legionářské. Každý takový příběh je jedinečný a já si vážím všech, kteří si připomínají československé odbojáře a legionáře. Srdečně zdravím paní Miroslavu Čížkovou, dceru Ludvíka Darovce, která je pravidelnou účastnicí,“ končila zdravice Lenky Šmerdové.

"S paní generálkou jsme hovořili 3. září v Pantheonu Národního muzea v Praze při příležitosti slavnostního zasedání k 100. výročí založení ČsOL. Potkáváme se na různých pietních vzpomínkách a akcích pořádaných ČsOL a Ministerstvem obrany. Paní generálka se zajímá o činnost naší jednoty, oceňuje naše aktivity a přislíbila nám účast na některých akcích pořádaných ČsOL Kladno," potvrdila předsedkyně Eva Armeanová.

Výsledky střelby

Střelci a střelkyně byli seznámeni s bezpečnostními pravidly. Připraven byl seznam dvojic a organizátoři všem přáli, aby nastříleli co nejvíce bodů. Role rozhodčího se ujal, tak jako v předchozích letech, syn francouzského legionáře Stanislav Andrášek a Vladimír Pokorný.

V kategorii žen se na 1. místě umístila Helena Ganická, nastřílela 78 bodů. Loňská vítězka Mirka Čížková si letos vystřílela se 70 body 2. místo a 3. místo s počtem 63 bodů získala Vlasta Kylichová, dcera kladenského ruského legionáře J. B. Kozelky. V kategorii mužů si 1. místo vystřílel s 89 body Ivo Bedrna. Získal 1. místo i ve střelecké soutěži ze samopalu na počest válečné veteránky Vandy Biněvské a rovněž ke 100. výročí ČsOL Kladno před 14 dny. Na 2. místě se s 85 body umístil Jiří Zaňka a 3. místo s 84 body patřilo Pavlu Vaňkovi. Vítězové obdrželi diplomy, krásné poháry, medaile a dárky.

V kategorii žen hostů 1. místo získala Iva Zaňková, 2. místo si vystřílela Adéla Hašková a na 3. místě skončila Marie Pokorná. V kategorii mužů hostů si 1. místo vystřílel Jakub Veselý, 2. místo Jiří Skála a 3. místo Karel Dudek. Všech 40 účastníků obdrželo pamětní listy.

„Střelecké soutěže se setkávají s velkým zájmem našich členů i jejich rodinných příslušníků. Velké poděkování patří primátorovi Statutárního města Kladno Milanu Volfovi za poskytnutí dotace, díky které byly pro soutěž pořízeny také poháry a medaile, a legionáři tak dostali možnost důstojně připomenout 100. výročí vzniku ČsOL Kladno, také brigádní generálce za zdravici a její zájem o naši jednotu," řekla předsedkyně Armeanová.

Dále pogratulovala i všem vítězům a vítězkám, poděkovala za účast a dodržení všech hygienických nařízení. "Letos jsme z pistole stříleli již počtvrté, poprvé to bylo v roce 2018 při oslavách 100. výročí vzniku samostatného Československa," uzavřela předsedkyně.

Stanislav Pítr