Oba jsou již zpátky na svém místě ve věžičce nad kaplí Zasnoubení Panny Marie, kde nyní opět poslouží svému účelu, tedy zvonění při různých slavnostních příležitostech.

Důvodem oprav byla silná korozní vrstva na pláštích zvonů, ale i další vady. Mimo jiné lehké srdce uvnitř zvonu, které nedobíhalo při zvonění. Opraven byl proto i systém uložení ložisek a závěsná hlava včetně kování.

Stav zvonů posoudil již v roce 2016 kampanolog Petr Vácha z Národního památkového ústavu. „Právě na jeho doporučení se ředitel muzea a odbor památkové péče rozhodli, že zvony načas umlčíme, dokud nebudou zrestaurovány,“ sdělil místostarosta Slaného Radek Vondráček.

Oprava, včetně sejmutí zvonů a jejich zpětného zavěšení, vyšla na bezmála 120 tisíc korun. „Zvony byly v dílně na renovaci tři měsíce a jsem proto velmi rád, že se jejich charakteristický zvuk opět do města vrací,“ dodal místostarosta.

Vzhledem k původnímu charakteru budovy, kde kdysi sídlila církevní škola a později piaristické gymnázium, bylo zvykem zvonit vždy na začátek a konec školního roku a při různých zvláštních příležitostech, například při předávání maturitních vysvědčení. „Na tuto dávnou tradici bych rád navázal. I proto se zvony po letech poprvé rozezněly ve čtvrtek 30. června v 8 hodin ráno a svým vyzváněním ukončily školní rok 2021/2022,“ sdělil ředitel Vlastivědného muzea ve Slaném Jan Čečrdle, který má kapli i zvony ve správě.

Na zvony nad piaristickou kaplí až do roku 2014 zvonil archeolog a čestný občan města Václav Moucha, který však ve stejném roce náhle zemřel. Krátce před svou smrtí ale stačil naučit technice zvonění právě ředitele muzea Jana Čečrdleho, který tak převzal pomyslnou štafetu.