Obecní policie Koleč se z větší části zabývá převážně měřením dopravní rychlosti. „Máme hodně vesnic i měst, kde chtějí vyloženě jenom měřit rychlost,“ uvedl vrchní strážník Obecní policie Koleč Tomáš Nezbeda. Přechod této činnosti do kompetence policie státní vidí jako špatný krok.
„Státní policie dělá minimum. Rychlost měří pouze na hlavních tazích a jezdí po haváriích,“ pokračoval Nezbeda. „V obcích, kde měříme my, by pak už nikdo rychlost neměřil,“ upozornil strážník.

Tomáš Nezbeda se domnívá,že i v případě, že by zákon prošel i přes prezidenta, byl by jistě ve velmi krátké době navrácen. „Až stoupne nehodovost, tak se to určitě vrátí nazpět. Je stále spousta lidí, kteří chtějí, abychom tuto problematiku řešili,“ dodal. „V případě, že by měření rychlosti opravdu přešlo na státní policii, bude práce pro obecní policii stále dostatek,“ potvrdil Nezbeda.

Městská policie v Unhošťi má na tuto problematiku velmi podobný názor. „Jako občanovi by se mi to chvilku i líbilo,“ uvedl starosta Unhoště a vrchní velitel městské policie Ivan Záboj. „Jako starosta, který by chtěl pomoci lidem, to odsuzuji,“ konstatoval.
Dle jeho názoru má městská policie mnohem blíže k místním občanům nežli státní. „Je to logické, chodí sem k doktorovi, nakupovat, mají k nám důvěru. V případě, že se něco stane, ví, kam se obrátit,“ uvedl starosta.

Městská policie v Unhošti řešila otázku koupě radaru dva roky. „Doufám, že se nakonec najde kompromisní řešení. Pro město je to také velmi nákladné a nebylo by pro nás výhodné to bezúplatně převést na policii státní,“ upřesnil vrchní velitel Záboj.